Bài viết mới

PMM – MA TRẬN QUẢN LÝ ĐỘ ƯU TIÊN CÔNG VIỆC...

Áp dụng ma trận Quản Lý Độ Ưu Tiên trong phân tích, sắp xếp hạng mục dự án và công việc cá...

Từ A -Z về RSI trong Bắt đáy và bán đỉnh

Bản chất của RSI Anh em cần hiểu, RSI có giá trị từ 0-100 là dựa trên công thức tính thể hiện tương quan giữa...

Delegated Proof of Stake là gì (DPOS)- và ưu điểm của...

DPOS là gì ? Delegated Proof of Stake (DPOS) – Bằng chứng ủy quyền cổ phần  là một phương pháp mới để bảo đảm mạng lưới...

Blockchain

Kết nối

6FansLike

Hướng Dẫn Cơ Bản

Sách: Sức mạnh của sự túng quẫn

Daymond John là một SHARK trên chương trình Shark Tank của Mỹ - chương trình đã được mua bản quyền format và...

Ethereum

Altcoin

BUSINESS