Kiểm tra trạng thái giao dịch bitcoin và các altcoin khác

505

Để biết trạng thái đang chuyển coin/ token từ ví A sang ví B thì trên blockchain dùng Txid hay Txhash của giao dịch (Đây là mã duy nhất của một giao dịch)

Dưới đây là các site check cho một số coins điển hình

• Bitcoin cash: https://blockchair.com/bitcoin-cash/blocks

• USDT: http://omnichest.info/default.aspx

• Litecoin: https://chainz.cryptoid.info/ltc/

• Ripple: https://xrpcharts.ripple.com/#/graph/

• Ethereum classic (ETC): http://gastracker.io/

• Zec:https://explorer.zcha.in/

• Dash: https://chainz.cryptoid.info/dash/

• NEO: https://neotracker.io/

Chúc các bạn thành công