Dựa trên phân tích của chúng tôi về cách blockchain được sử dụng trong nhiều dự án trên thế giới và sau các cuộc phỏng vấn với các giám đốc điều hành được lựa chọn, chúng tôi thấy có nhiểu nhất là 11 câu hỏi, các doanh nghiệp cần trả lời để xem liệu blockchain có phải là giải pháp cho một số vấn đề của họ.

A. Đối với một blockchain là một giải pháp thích hợp, điều quan trọng là hiểu ngữ cảnh kinh doanh –  vấn đề kinh doanh có cần phải loại bỏ người trung gian không ?

B. Đối với blockchain được áp dụng thành công, nó cần phải làm việc với các tài sản “bản địa kỹ thuật số – digital native”, nghĩa là các tài sản có thể được biểu diễn thành công theo định dạng kỹ thuật số.

C. Có dùng để tạo bản ghi vĩnh viễn cho nội dung kỹ thuật số không? Đây có lẽ là câu hỏi quan trọng nhất, vì một blockchain cần phải là nguồn tin cậy.  ví dụ, trong một tình huống
ứng dụng vào nơ cần xóa thông tin là rất quan trọng, thì blockchain không phải là giải pháp thích hợp. Nó sẽ không có ý nghĩa.

D. Tại thời điểm này, nếu tốc độ cần thiết cho quy trình kinh doanh được đề cập. Nếu nó yêu cầu hiệu suất mili giây trên các giao dịch, blockchains không thể xử lý hiệu quả và bạn nên làm việc với các công nghệ hiện có hoặc đợi cho đến khi các blockchains có thể xử lý giao dịch đó  tốc độ.

E. Hiện tại không nên lưu trữ dữ liệu phi giao dịch trên một blockchain. Nếu điều này là cần thiết cho một trường hợp sử dụng cụ thể, nó không được khuyến khích sử dụng blockchain.

F. Nếu một ngành có yêu cầu cụ thể về việc sử dụng  trung gian hoặc đối tác tin cậy,  sẽ là phức tạp để triển khai blockchain, ngay cả khi các lợi ích khác của việc sử dụng nó có thể thấy rõ ràng.

G. Ứng dụng blockchain để hỗ trợ trong việc giảm chi phí và cung cấp giá trị kinh doanh thực, điều quan trọng là một blockchain xem xét việc quản lý các giao dịch xung quanh tài sản kỹ thuật số  – nếu một vấn đề kinh doanh không thực sự là về quản lý các mối quan hệ hợp đồng và trao đổi giá trị, thì có rất ít nhu cầu về một blockchain – một công nghệ khác có thể giải quyết vấn đề đó hiệu quả hơn.

H. Trường hợp sử dụng có yêu cầu quyền truy cập ghi được chia sẻ không? Nói cách khác, một số / tất cả các thành viên của mạng trong câu hỏi cần có khả năng viết giao dịch
blockchain? Nếu trường hợp sử dụng không yêu cầu quyền truy cập ghi được chia sẻ như vậy, một công nghệ khác có thể sẽ cung cấp một giải pháp tốt hơn.

I. Nếu các thực thể đã biết nhau và tin tưởng lẫn nhau, có lẽ không cần blockchain. Nếu họ không biết hoặc tin tưởng lẫn nhau và / hoặc có những mối quan tâm sai lệch, có thể có một lý do chính đáng để sử dụng blockchain.

J. Bạn cần thay đổi các chức năng trên blockchain (ví dụ: phân phối nút, cấp phép, quy tắc tương tác, v.v.) mà không cần sự đồng thuật trên cộng đồng thì  bạn nên chọn phát triền private blockchain / permissionless blockchain

K. Nếu các giao dịch cần được giữ kín, thì blockchain riêng, được phép là thích hợp. Nếu không, thì một blockchain công khai, không được phép có thể được sử dụng.

từ weforum.org

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here