4 giai đoạn và 4 chiến thuật quan trọng trong Trade coin

Thị trường luôn luôn thay đổi mà người chơi không thể lường trước được. Nếu bạn đang sử dụng chiến thuật trade coin theo trend, đồng nghĩa là bạn sẽ thua vì bạn bị động khi thị trường đang range và ngược lại. Do đó biết được thị trường đang ở giai đoạn nào sẽ là nhân tố quyết định mức độ hiệu quả của chiến thuật đang áp dụng

436

Thị trường luôn luôn thay đổi mà người chơi không thể lường trước được. Nếu bạn đang sử dụng chiến thuật trade coin theo trend, đồng nghĩa là bạn sẽ thua vì bạn bị động khi thị trường đang range và ngược lại. Do đó biết được thị trường đang ở giai đoạn nào sẽ là nhân tố quyết định mức độ hiệu quả của chiến thuật đang áp dụng. Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu 4 giai đoạn của thị trường và chiến thuật trade tương ứng.

4 giai đoạn tương ứng với 4 chiến lược

Giai đoạn 1: Giai đoạn tích luỹ – Khi các Trader theo trend đau đớn

Đặc điểm của giai đoạn 1:

 • Thường diễn ra sau khi giá giảm 6 tháng vừa qua, có thể kéo dài hàng tháng đến hàng năm;
 • Đường MA 200 ngày có xu hướng đi ngang sau khi giá giảm;
 • Tỷ lệ ngày giá tăng/ngày giá giảm khá cân bằng;
 • Giá luôn biến động trong range và thường cân bằng;
 • Độ co dãn thấp do thị trường ít được quan tâm;
 • Khá giống giai đoạn củng cố dài hạn trong một trend giảm.

Chiến thuật nên áp dụng:

Hợp lý nhất khi thị trường đang tích luỹ là trade trong range: đặt lệnh mua tại những mức thấp của range và đặt lệnh bán tại những mức cao của range. Stop loss nên được đặt bên ngoài rìa của range.

Chiến thuật nên tránh:

Trader không nên đặt lệnh chính giữa range khi thị trường tích luỹ vì đây là một vị trí đặt lệnh tồi. Giá có thể dễ dàng biến động ngược trở lại các mức cao hoặc thấp, dẫn đến việc phải thoát lệnh tại các vùng hỗ trợ và kháng cự.

Giai đoạn 2: Giai đoạn tăng trưởng – Khi các Trader theo trend sung sướng

Đặc điểm của giai đoạn 2:

 • Có thể kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm;
 • Thường xảy ra sau khi giá vượt qua giai đoạn tích luỹ;
 • Số ngày giá tăng lớn hơn số ngày giá giảm;
 • Giá hình thành một chuỗi các đỉnh và đáy cao hơn và ngày càng tăng;
 • Giá nằm trên đường MA 200;
 • Các đường MA ngắn hạn nằm trên đường MA dài hạn;
 • Đường MA 200 ngày hướng lên;
 • Độ co dãn lớn tại giai đoạn cuối của tăng trưởng vì thị trường đang được ưa thích.

Chiến thuật nên áp dụng:

Lúc này có 2 chiến thuật, trader có thể áp dụng:

 • Trade đợt giá hồi: đặt lệnh mua khi giá điều chỉnh tại: đường MA; vùng hỗ trợ; vùng kháng cự trước đó trở thành hỗ trợ.
 • Trade breakout: đặt lệnh mua khi giá phá vỡ trên đỉnh trước hoặc giá đóng cửa trên đỉnh trước.

Chiến lược nên tránh:

Khi giá đang tăng, điều cuối cùng anh em muốn làm là đặt lệnh bán, hay đi ngược xu hướng của thị trường.

Không nên đi ngược lại xu hướng thị trường

Giai đoạn 3: Giai đoạn phân phối – Khi Trader theo trend đau đớn lần hai

Đặc điểm của giai đoạn 3:

 • Thường xảy ra khi giá tăng 6 tháng vừa qua hay lâu hơn;
 • Có thể kéo dài hàng tháng tới hàng năm;
 • Giá luôn biến động trong range và thường cân bằng;
 • Giá có xu hướng biến động quanh đường MA 200 ngày;
 • Khá tương tự giai đoạn củng cố trong một trend tăng;
 • Đường MA 200 ngày có xu hướng đi ngang sau khi giá giảm;
 • Độ co dãn lớn vì phần lớn các Trader đã để ý.
 • Tỷ lệ ngày giá tăng/ngày giá giảm khá cân bằng.

Chiến thuật nên áp dụng:

Khi thị trường đang trong giai đoạn phân phối, chiến thuật hợp lý nhất cũng là trade trong range: đặt lệnh mua tại các mức thấp của range và lệnh bán tại các mức cao của range.

Chiến thuật nên tránh:

Trader không nên đặt lệnh ngay chính giữa của range vì, một lần nữa, đây là một vị trí đặt lệnh tồi. Giá có thể dễ dàng biến động ngược trở lại các mức cao hoặc thấp, dẫn đến việc trader phải thoát lệnh tại các vùng hỗ trợ và kháng cự.

Giai đoạn 4: Giai đoạn suy giảm – Khi Trader chuyển hướng sang các nhà đầu tư

Thời điểm nào chiến lược đó

Đặc điểm của giai đoạn 4:

 • Thường xảy ra sau khi giá qua giai đoạn phân phối;
 • Có thể kéo dài hàng tháng tới hàng năm;
 • Số ngày giá giảm lớn hơn số ngày giá tăng;
 • Giá hình thành một chuỗi các đỉnh và đáy thấp hơn và ngày càng giảm;
 • Các đường MA ngắn hạn nằm dưới đường MA dài hạn;
 • Giá nằm dưới đường MA 200;
 • Đường MA 200 ngày hướng xuống;
 • Độ co dãn lớn vì thị trường đang hỗn loạn và các nhà đầu tư đang sợ hãi.

Chiến thuật nên áp dụng:

Đối với kiểu thị trường này bắt buộc trader phải thực hiện chiến lược trade theo trend. Sẽ có 2 cách để thực hiện chiến lược:

 • Trade đợt giá hồi: đặt lệnh mua khi giá điều chỉnh tại: đường MA; vùng hỗ trợ; vùng kháng cự trước đó trở thành hỗ trợ; và các mức Fibonacci.
 • Trade breakout: đặt lệnh bán khi giá phá vỡ dưới đáy trước hoặc giá đóng cửa dưới đáy trước.

Chiến thuật nên tránh:

Khi giá đang giảm, trader nên tránh đặt lệnh mua, hay còn gọi là đi ngược xu hướng của thị trường.

Tương đương với 4 giai đoạn của thị trường là những đặc điểm, chiến thuật nên áp dụng và những điều nên tránh, nhằm giúp cho các trader giảm thiểu những rủi ro. Những quy tắc này có thể áp dụng cho cả thị trường Coin và thị trường Forex.

Nguồn traderviet.com